Publications

Rimantas Buivydas

Article in ISI Web of Science

Article in DB Approved by CSL

2011 Buivydas, Rimantas; Samalavičius, Almantas Liudas. Public spaces in Lithuanian cities: legacy of dependence and recent tendencies / Rimantas Buivydas, Almantas Samalavičius // Urban Studies Research [http://www.hindawi.com/journals/usr/]. Cairo: Hindawi Publishing Corporation, 2011. ISSN 2090-4185. 2011, Vol. 2011, p. 1-9. Prieiga per internetą: http://www.hindawi.com/journals/usr/2011/284573/.

2006 Buivydas, Rimantas; Jurevičienė, Jūratė. Sakralinės architektūros klasifikavimo link / Rimantas Buivydas, Jūratė Jurevičienė // Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 30, nr. 3 (2006), p. 105-110.

2005 Buivydas, Rimantas. Simbolis architektūroje: nuo individualumo iki universalumo / Rimantas Buivydas // Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 29, 1 priedas (2005), p. 42-49.

Article in Other Reviewed Publications

2012 Buivydas, Rimantas. Kai kas apie dvidešimties metų architektūrą / Rimantas Buivydas // Laisvės architektūra: mokomoji knyga / Tomas Grunskis, Julija Reklaitė. 383 p. Vilnius : Baltos lankos, 2012. ISBN 9789955235804. p. 287-294.

2010 Buivydas, Rimantas [Буивидас, Римантас]. Архитектурният символизъм като израз на съвременната традиция / Римантас Буивидас // Известия на Хуманитарния Департамент София : Минно-Геоложки Университет. ISSN 1313-3322. 2010, том 10, p. 74-82.

2008 Buivydas, Rimantas (aut., apžvalgos). Esmingi miesto kultūros metmenys : rec. kn.: "SAMALAVIČIUS, Almantas. Miesto kultūra. Vilnius: Technika, 2007" / R. Buivydas // Urbanistika ir architektūra = Town planning and architecture. ISSN 1392-1630. T. 32, nr. 1 (2008), p. II-III.

2006 Buivydas, Rimantas. The signs of semantics of Vilnius old qarters: the aspect of nature / Rimantas Buivydas // Architektura kultur lokalnych pogranicza: pogranicze Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy / Zaklad Architektury Uzytecznosci Publicznej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Polska Akademia Nauk. Białystok : Politechnika Białostocka, 2006. ISBN 9788360200292. p. 23-29.

2005 Novickas, Audrius; Buivydas, Rimantas. Semantiska förändringar i stadsrummet / Audrius Novickas and Rimantas Buivydas // Finsk tidskrift: kultur - ekonomi - politik. Åbo : Föreningen Granskaren. ISSN 0015-248X. 2005, H. 7-8, p. 411-419.

2005 Buivydas, Rimantas. Jakovlevas-Mateckis, Konstantinas / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8 : Imhof-Junusas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. ISBN 5420015226. p. 481.

2004 Буйвидас, Римантас. Архитектурные коллекции как явление современной культуры / Р. Буйвидас // "Academia" архитектура и строительство. Москва. 2004, No. 1, p. 33-35.

2004 Buivydas, Rimantas. Vilniaus Senamiestis: semantinis gamtos elementų vaidmuo / Rimantas Buivydas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 1, p. 3-8.

2004 Buivydas, Rimantas. Struktūralistinė architektūra : esmės ir sąveikos / Rimantas Buivydas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 3, p. 95-101.

2004 Buivydas, Rimantas. Architektūriniai struktūrizavimo idėjos reflektai / Rimantas Buivydas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2004, T. XXVIII, nr. 3, priedas, p. 107-116.

2004 Buivydas, Rimantas. Coop Himmelblau / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV: Chakasija - Diržių kapinynas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015226. p. 196.

2004 Buivydas, Rimantas. Costa Lucio / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV: Chakasija - Diržių kapinynas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015226. p. 209.

2004 Buivydas, Rimantas. Domenig Günter / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. V: Dis-Fatva. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. ISBN 5420015323. p. 66.

2003 Buivydas, Rimantas. Naujieji meninio vaizdo ženklinimai XX a. architektūroje / Rimantas Buivydas // Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas]. Vilnius : Technika, 2003. ISBN 9986056845. p. 45-49.

2003 Buivydas, Rimantas. Bofill Ricardo / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015129. p. 311-312.

2003 Buivydas, Rimantas. Boulée Étienne Louis / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015129. p. 399.

2003 Buivydas, Rimantas. Bučas Jurgis / Rimantas Buivydas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III: Beketeriai - Chakasai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. ISBN 5420015129. p. 551.

2001 Buivydas, Rimantas. XX a. reprezentacinė architektūra: pro ir contra / R. Buivydas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2001, T. XXV, nr. 3, p. 122-133.

2001 Buivydas, Rimantas. Žvilgsnis į XX a. architektūros pasaulį kaip į priešpriešų istoriją / R. Buivydas // Urbanistika ir architektūra : Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. 2001, T. XXV, nr. 2, p. 89-97.

1998 Buivydas, Rimantas. Archainė mokykla : atrankos principai / R. Buivydas // Urbanistika ir architektūra. Vilnius : Technika. ISSN 1392-1630. T. 22, nr. 3 (1998), p. 117-123.

Conference Paper in Reviewed Foreign International Conference

2009 Buivydas, Rimantas; Jurevičienė, Jūratė. Sacral spaces in Vilnius old town: concept and development / Rimantas Buivydas, Jūratė Jurevičienė // Architektura kultur lokalnych pogranicza: arcitektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii: II Międzynarodowa konferencja naukowa. Białystok-Wilno, 2009 / Zaklad Architektury Uzytecznosci Publicznej. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Białystok : Politechnika Białostocka, 2009. p. 24-25.

2005 Buivydas, Rimantas. Idea of regionalism in architecture / Rimantas Buivydas // Proceedings of the International Conference "Wooden Architecture in Northern Europe" 9-10 September 2003. Szczecin, Poland. Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004. ISBN 8391668290. p. 26-36.

2004 Buivydas, Rimantas. Modern church as a reflection of symbolizing tradition / Rimantas Buivydas // V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna "Budownictwo sakralne i monumentalne' 2004, Białystok 6-7 maj 2004. Białystok, 2004. ISBN 8388229559. p. 35-40.

Conference Paper in Conference in Lithuania (Not Reviewed)

2004 Buivydas, Rimantas. Neįvardytas, bet svarbus šiuolaikinės architektūros reiškinys / Rimantas Buivydas // Lietuvos architektūra: pasiekimai ir praradimai : mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos architektų sąjungos 80-mečiui, medžiaga. Vilnius, 2004 m. spalio 7 d. Vilnius : UAB "Namas ir aš", 2004. p. 29-34.

2002 Buivydas, Rimantas. Architektūra : naujų reprezentacijų formos / Rimantas Buivydas // Ketvirtosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. spalio 4 d, medžiaga : plenarinis posėdis. Vilnius : "Technika", 2002. ISBN 9986055423. p. 35-43.

Article in Popular Science Publication

2009 Buivydas, Rimantas. Architektūros fakultetas. Architektūros fakulteto dabartis ir perspektyva / Rimantas Buivydas // Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2009, spec. leidinys, p. 10-12. Prieiga per internetą: http://www.vgtu.lt/upload/geduniv/studijoms.pdf.

Monograph

2002 Buivydas, Rimantas. Architektas Algimantas Zaviša / R. Buivydas. Vilnius : Archiforma, 2002. 143 p..

Study

2006 Buivydas, Rimantas. Architektūra : pozityvai ir negatyvai / Rimantas Buivydas. Vilnius : UAB "Ex Arte", 2006. 224 p. ISBN 9955979135.

Book Parts

2000 Buivydas, Rimantas. Meninės kūrybos laimėjimai / R. Buivydas // Dešimt Vilniaus Gedimino technikos universiteto reformos ir kūrybos metų : 1990-2000. Vilnius : Technika, 2000. ISBN 9986054265. p. 157-166.

Other Books

2007 Buivydas, Rimantas; Leitanaitė, Rūta; Samalavičius, Almantas Liudas. Vilniaus architektūra 2005-2006 : parodos katalogas / redaktorė: Rūta Leitanaitė ; autoriai: Rimantas Buivydas, Rūta Leitanaitė, Almantas Samalavičius = Vilnius architecture 2005-2006. Vilnius : Lietuvos architektų sąjunga, 2007. 137 p. : iliustr. ISBN 9789955981213.

2003 Buivydas, Rimantas (redakt.); Jurevičienė, Jūratė (redakt.); Ziberkas, Leonidas Pranas (redakt.). Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys [redakcinė komisija : R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas] / Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, Vilniaus m. Savivaldybės plėtros departamentas ; redakcinė komisija: R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas. Vilnius : Technika, 2003. 60 p. ISBN 9986056845.

Compiled and/or Edited Research Publication

2007 Buivydas, Rimantas (sudaryt.); Navickienė, Eglė (sudaryt.); Jurevičienė, Jūratė (sudaryt.); Cornelis van Terheijden, Adrianus (sudaryt.); Januchta-Szostak, Anna (sudaryt.); Lehtimaki, Marrianne (sudaryt.). Urban heritage: research, interpretation, education : mokslinių straipsnių rinkinys / Rimantas Buivydas, Eglė Navickienė, Jūratė Jurevičienė, Adrianus Cornelis van Terheijden, Anna Januchta-Szostak, Marrianne Lehtimaki ; Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Architecture, Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture of Lithuania. Vilnius : Technika, 2007. 172 p. ISBN 9789955281771.

2003 Buivydas, Rimantas; Jurevičienė, Jūratė; Ziberkas, Leonidas Pranas. Architektūros kompozicijos tyrimai : mokslinių straipsnių rinkinys; [redakcinė komisija: R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas] / Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, Vilniaus m. savivaldybės Plėtros departamentas ; redakcinė komisija: R. Buivydas, J. Jurevičienė, L. Ziberkas. Vilnius : Technika, 2003. 60 p. ISBN 9986056845.

Tutorial

2007 Buivydas, Rimantas (sudaryt.); Jurevičienė, Jūratė (sudaryt.). Magistrantūros studijų programos "Architektūros istorija ir teorija" baigiamojo darbo (magistro darbo tezių) rengimas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarė: Rimantas Buivydas, Jūratė Jurevičienė. Vilnius : Technika, 2007. 26 p. : iliustr. ISBN 9789955281719.

2006 Buivydas, Rimantas (sudaryt.); Jurevičienė, Jūratė (sudaryt.). Magistrantūros studijų programos "Architektūros istorija ir teorija" baigiamojo darbo (magistro tezių) rengimas ; sudarė Rimantas Buivydas, Jūratė Jurevičienė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2006. 26 p. : iliustr. ISBN 9955280689.