ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS

Naujienos
Vyksta papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas
Vyksta papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas
Studentai gali teikti paraiškas Valstybinio studijų fondo socialinei stipendijai gauti nuo 2014 m. spalio 28 d. iki lapkričio 11 d.
Tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“
Tarpdisciplininė mokslinė konferencija „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“
Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedra, kartu su Lietuvos architektų sąjunga, 2014 m. spalio 6-7 d. surengė Pasaulinei architektūros dienai skirtą tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“.
Skelbimai
Architekto Willem Jan Neutelings paskaita VGTU Architektūros fakultete 2014-11-07

Apie Architektūros fakultetą

Šiandien VGTU Architektūros fakultete studijuoja daugiau nei 500 studentų. Fakulteto pedagoginį personalą sudaro 57 dėstytojai, iš jų 10 profesorių ir 32 docentų. Kiekvienais metais Architektūros fakultetas išleidžia apie 70-80 architektūros bakalaurų ir apie 50 architektūros magistrų. Architektūros specialistai rengiami pagal dvipakopę studijų sistemą. Architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas po 4 metų menų studijų krypties studijų. Po dviejų metų magistrantūros studijų - architektūros magistro (menai) arba menotyros magistro (humanitariniai mokslai)  laipsnis. Magistrantūros studijų pakopoje siūlomos šios architektūros specializacijos: Statinių architektūra, Urbanistinis planavimas, Urbanistinių kompleksų architektūra, Pastatų renovacija ir atskira Architektūros istorijos ir teorijos programa. VGTU Architektūros fakultete yra ir trečiosios pakopos studijos – doktorantūra, humanitarinių mokslų daktaro laipsniui įgyti. 2011 m. doktorantūros teisė fakultetui buvo patvirtinta iš naujo.

2008 m. Studijų kokybės vertinimo centras prie LR Švietimo ministerijos inicijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros fakulteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų architektūros krypties studijų programų tarptautinį auditą. Programas auditavo SKVC sudaryta tarptautinė architektūros ekspertų grupė vadovaujama Graikijos atvirojo universiteto vice-prezidento ir aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūros prezidento architektūros profesoriaus Spyros Amourgio. Ekspertai apibūdino VGTU Architektūros fakultetą kaip dinamiškai besivystančią, šiuolaikišką, atvirą pažangioms naujovėms universitetinę mokyklą, gebančią kokybiškai įgyvendinti studijų programų tikslus ir uždavinius.
Itin teigiamai buvo įvertinta fakulteto išorinių ryšių plėtra – dalyvavimas įvairiose tarptautinėse studentų ir dėstytojų programose, dėstymas anglų kalba architektūros bakalauro studijų tarptautinėse grupėse. Svečius žavėjo studentų aktyvumas atliekant tiriamuosius darbus, rengiant seminarus, organizuojant viešuosius renginius, parodas. Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį ir į aukštą fakulteto personalo kvalifikaciją. Pasak jų, optimalus jaunųjų ir labiau patyrusių dėstytojų santykis padeda sėkmingai integruoti įvairių kartų patirtį ir akademinius požiūrius.
Audito grupės ataskaitoje taip pat buvo atkreiptas dėmesys į pastaraisiais metais nuolat gerėjančias materialias VGTU Architektūros fakulteto studijų sąlygas. Konstatuota, kad po rekonstrukcijos jos yra nė kiek neblogesnės už bet kokio kito užsienio universiteto.

Remdamasi tarptautinių ekspertų rekomendacijomis LR Švietimo ir mokslo ministerijos studijų kokybės vertinimo centro taryba paskelbė išvadą be sąlygų akredituoti VGTU architektūros fakulteto studijų programas.